Spomin

SPOMIN. Dokumentarna razstava Narodne knjižnice Izraela. September 2023.

Narodna knjižnica Izraela je ob letošnjih Evropskih dnevih judovske kulture pripravila tematsko razstavo Spomin. Z njo predstavlja del svojega obsežnega fundusa, od arhivskega gradiva, knjig, listin, dokumentov, dnevnikov, spominov do razglednic, odlomkov iz tiska, zgodovinskih fotografij, drobnega tiska in podobno, posebni poudarek pa je ob tem na izboru gradiva, ki odraža bogato in večstoletno kulturnozgodovinsko izročilo evropskih judovskih skupnosti.

Spomin ima več razsežnosti ter zajema tako notranje, osebne spomine na to, kar smo sami doživeli in izkusili, kot tudi zunanje, kolektivno spominjanje na to, česar ni več. Spomin je do neke mere brezčasen, saj se prenaša iz generacije v generacijo in je v pisni obliki ohranjen še dolgo po življenju tistih, v mislih katerih se je izoblikoval. Obenem je tudi trdno zasidran v času, opisan in določen s trenutkom, v katerem je nastal. Primerjava uradne knjige – registra posamezne judovske skupnosti (pinkas) s primerkom drobnega tiska, kot je letak ali vabilo na poroko, razkrije, da je bil prvi ustvarjen kot spominsko orodje, drugi pa kot bežno pričevanje enega samega trenutka. A vendar sta oba neločljivo povezana s svojimi prvotnimi ustvarjalci in časom, v katerem so živeli.

V Sinagogi Maribor, ki je nacionalni koordinator mednarodnega projekta Evropski dnevi judovske kulture v Sloveniji, pripravljamo slovenski prevod razstave Spomin. Prevod vam bomo kaj kmalu predstavili prav na tej spletni strani. Vabljeni, da nas v kratkem ponovno obiščete.

Spomin, razstava