Evropski dnevi judovske kulture 2022: Obnova

Obnova je vtkana v skoraj vse vidike judovskega življenja in prakse – pravzaprav judovsko življenje nenehno nadgrajuje preteklost na nove načine –, in tako prinaša občutek nenehnih sprememb s pomirjujočo kontinuiteto.

Evropski dnevi judovske kulture (krajše EDJK) so vseevropski projekt, ki poteka od leta 2000 naprej. Z njim si organizatorji širom po Evropi prizadevajo osvetliti raznolikost in bogastvo judovstva ter njegov zgodovinski pomen v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju s pripravo različnih dogodkov – konferenc, koncertov, gledaliških predstav, vodenih ogledov in drugih aktivnosti –, ki potekajo po vsej Evropi sočasno, obenem pa spodbujajo vrednote, kot so dialog, (s)poznavanje in priznavanj drugačnega ter izmenjava.

Tema Evropskih dnevov judovske kulture 2022 je OBNOVA.

Vabimo vas na dogodke v Mariboru, Murski Soboti, Lendavi, Negovi in na Ptuju.

EDJK 2022 www

Program EDJK v Sloveniji