Vizitka Sinagoge


Uradni podatki

Center judovske kulturne dediščine
Sinagoga Maribor

Matična št.: 3895688000
Davčna št.: 17073910
Podračun: IBAN SI56 0127 0600 0001 587,
odprt pri UJP, Slovenska Bistrica


Naslov in odpiralni čas

Židovska ulica 4, SI-2000 Maribor, Slovenija
Pokaži naslov na Google Zemljevidih

odprto: ponedeljek–petek: 8.00–16.00
zaprto: sobota, nedelja, prazniki

vstopnina: 2,00 EUR
Preglejte celoten cenik


Kontakt

info@sinagogamaribor.si
www.sinagogamaribor.si

031 680 294 (mobilni telefon)
02 252 78 36 (telefon)


Zaposleni

Boris Hajdinjak, direktor
uprava@sinagogamaribor.si

Marjetka Bedrač, koordinatorica programov
koordinator@sinagogamaribor.si


 

Izjava o dostopnosti

 

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (v nadaljevanju: javni zavod) se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani sinagoga.websmash.eu v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZDSMA) in Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (v nadaljevanju: Direktiva).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran: sinagoga.websmash.eu.

 

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

 

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

1. Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.

2. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.

3. Programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila).

4. Arhivski dokumenti in vsebine, ki se nahajajo na pod domenah v okviru spletnega zavihka »Program« in so bile ustvarjene v preteklih 12 letih, niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen ZDSMA). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebin zelo velik.

5. Slike, ki se nahajajo na pod domenah v okviru spletnega zavihka »Program«, nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.

6. Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

7. Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

8. Elektronske verzije publikacij, gradiva in vsebine, objavljene na pod domenah »Publikacije in druga gradiva«, »Avdio-vizualno gradivo« in »Sinagoga v 360°« v okviru spletnega zavihka »Dediščina«, niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen ZDSMA). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebin zelo velik.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. aprila 2023.

Pri pripravi izjave je bila uporabljena metoda samoocene organa javnega sektorja, skladno s prvo alinejo točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov info@maribor.si.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5.–8. člena ZDSMA opravljajo inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo.
Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48
gp.irsid@gov.si