Anketa MOM o kulturi

MESTNA OBČINA MARIBOR VABI PREBIVALCE IN OBISKOVALCE MESTA K IZPOLNITVI VPRAŠALNIKA NA TEMO O POMENU IN STANJU KULTURE V MARIBORU TER IDEJE ZA PRIHODNJI RAZVOJ KULTURE V MESTU.

Strokovna delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kulture v Mariboru 2022 – 2026 je po izvedenem panelno – delavniškem srečanju s predstavniki lokalnih nevladnih organizacij in ljubiteljskih kulturnih društev ter s samostojnimi ustvarjalci, na katerem so udeleženci naslovili potrebe pomembnega dela kulturnega sektorja, pripravila vprašalnik za javnost, s katerim želi izvedeti mnenje prebivalcev in obiskovalcev mesta o pomenu ter stanju kulture v Mariboru ter o idejah za prihodnji razvoj kulture v mestu. Povezava do anketnega vprašalnika, ki je anonimen in bo na voljo do 1. decembra 2021, se nahaja med novicami na spletni strani Mestne občine Maribor in na spodnji povezavi.

(Maribor, 15. november 2021) Strokovna delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kulture v Mariboru 2022 – 2026 je konec meseca septembra v prenovljenem Sodnem stolpu ob pomoči in koordinaciji Zavoda PIP izvedla javno panelno – delavniško srečanje s predstavniki nevladnih organizacij na področju kulture in s samostojnimi ustvarjalci, ki sta se ga udeležila župan MO Maribor Saša Arsenovič in vodja Urada za kulturo in mladino mag. Klemen Brvar. Delovno srečanje je bilo namenjeno naslavljanju perečih problemov, izzivov in potreb neodvisnega dela kulturnega sektorja in umeščanju teh v celostno vizijo mestnega kulturnega organizma. Preko moderiranih delovnih skupin naglašene vsebine in pobude so bile s strani Zavoda PIP zbrane in sistematizirane v dokument, ki ga bo strokovna delovna skupina ob drugih zbranih materialih, vezanih na področje, preučila in smiselno vključila v strategijo.

Sredi meseca oktobra je strokovna delovna skupina predstavila korake, ki bodo privedli do nove strategije, še predstavnikom javnih zavodov na področju kulture, delujočih v Mariboru. Na srečanju je bil usklajen vprašalnik za javne kulturne ustanove, s katerim bodo pridobljene ključne informacije z institucionalnega kulturnega pola. Naslednji pomemben korak v procesu priprave strategije je izvedba spletne ankete za javnost, s katero želijo izvedeti mnenje prebivalcev in obiskovalcev mesta o pomenu in stanju kulture v Mariboru ter o idejah za prihodnji razvoj kulture v mestu. Anketni vprašalnik v prvem sklopu naslavlja razumevanje in doživljanje kulture nasploh, nadalje sprašuje po mnenju glede pomena kulture za Maribor in udejstvovanju v mestnem kulturnem življenju. V drugem sklopu so v središču ključni problemi na področju kulture v mestu. V tretjem sklopu je v ospredju reševanje teh problemov in zapis predlogov za krepitev razvoja kulture v prihajajočem petletnem obdobju. Sledi še nekaj statistično – demografskih vprašanj za lažje razvrščanje odgovorov po različnih družbenih skupinah.

Izpolnjene anketne vprašalnike bodo analizirali, ugotovitve pa bodo služile kot dodatne usmeritve za nadaljnje korake pri pripravi strategije. V prihajajoči fazi ti vključujejo intervjuje in manjše fokusne skupine po različnih vsebinskih, problemskih in sistemskih področjih kulture. Strokovna delovna skupina izpolnjevalce anketnih vprašalnikov naproša, da upoštevajo naslednja navodila:
– Na vprašanja odgovorite samo enkrat in samo v svojem imenu.
– Če želite, da vprašalnik izpolnijo tudi člani vaše družine ali druge osebe iz vašega
osebnega kroga, jih napotite, da vprašalnik izpolnijo samostojno, oziroma jim pri
tem pomagajte.
– Odgovorite na vprašanja, na katera želite odgovoriti, ostala pustite neodgovorjena.

Anketo bo mogoče izpolniti na spodnji povezavi do 1. decembra 2021.

Povezava: https://forms.gle/VupD1BF7sDQvZGyMA

Hvala za sodelovanje.

Odnosi z javnostmi
MO Maribor

Anketa MOM kultura 2021